Va multumim ca ati ales sa vizitati site-ul www.alazet.ro. Va informam pe aceasta cale ca protejarea confidentialitatii datelor dvs. pe parcursul utilizarii site-ului nostru reprezinta pentru noi un aspect foarte important. De aceea, va informam in continuare in detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Protectia datelor cu caracter personal utilizate pe site-ul www.alazet.ro intra in responsabilitatea SC MERGI CU NOI SRL. Pe parcursul utilizarii si prelucrarii datelor cu caracter personal, SC MERGI CU NOI SRL respecta cu strictete prevederile legale in vigoare privind protectia datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal si a datelor cu caracter anonim revine societatii SC MERGI CU NOI SRL in limitele prevazute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise in continuare.

 

Prezenta declaratie privind protectia datelor cu caracter personal se aplica doar pentru www.alazet.ro si pentru subdomeniile aferente, insa nu si pentru pagini controlate sau operate de terti (Ex: www.euplatesc.ro). Va rugam sa verificati declaratiile privind protectia datelor ale paginilor web controlate sau operate de terti, deoarece aceste pagini web nu se afla sub controlul nostru si SC MERGI CU NOI SRL nu isi asuma raspunderea pentru continutul acestora si masurile acestora privind protectia datelor.

 

Pentru protectia datelor dumneavoastra, SC MERGI CU NOI SRL a luat masurile tehnice si organizatorice necesare pentru protejarea acestor date in special impotriva pierderii, manipularii sau accesului neautorizat. Masurile adoptate sunt verificate in mod regulat si sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. In cazul unei incalcari a protectiei datelor dumneavoastra cu caracter personal, care se estimeaza ca va avea drept consecinta un risc major pentru drepturile si libertatile dumneavoastra, va vom notifica imediat, pe cat posibil intr-un interval de 72 de ore.

 

Va rugam sa retineti ca sunteti personal raspunzator pentru confidentialitatea si pastrarea in conditii de siguranta a datelor dumneavoastra de utilizator sau a parolelor dumneavoastra, care v-au fost predate sau comunicate.

 

1. SC MERGI CU NOI SRL este operatorul datelor cu caracter personal (in sensul articolului 4 alineatul (7) din GDPR) ale utilizatorilor care utilizeaza functionalitatile magazinului online www.alazet.ro

 

2. SC MERGI CU NOI SRL a desemnat un responsabil cu protectia datelor care poate fi contactat in chestiuni legate de protectia datelor cu caracter personal si exercitarea drepturilor aferente. In acest scop, Utilizatorul poate contacta persoana resposabila cu protectia datelor prin posta electronica la adresa protectia.datelor@alazet.ro sau prin posta traditionala la SC MERGI CU NOI SRL, Str. Alecu Russo, Nr. 40, Oras Bacau, Judet Bacau, Cod postal 600134 (mentionand „In atentia Responsabilului cu Protectia Datelor).

 

Termeni in intelesul Regulamentului General (UE) 679/2016:

 • date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 • prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

 • restrictionarea prelucrarii ” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

 • operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

 • persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

 • parte terta” inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal;

 • consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

 

3. Datele personale ale utilizatorilor pot fi prelucrate in urmatoarele scopuri si pe baza urmatoarelor motive legale:

 • acceptarea comenzilor si executarea contractelor de vanzare (temeiuri legale privind prelucrarea datelor: articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR);

 • comunicarea continua in chestiuni legate de comenzile plasate, inclusiv confirmarea acestora si informatii privind starea acestora (temeiuri legale de prelucrare a datelor: art. 6 (1) (b) din GDPR);

 • activarea inregistrarii si functionarii unui cont de utilizator in cadrul magazinului si furnizarea altor functionalitati prin magazin, specificate in sectiunea IV a Termenilor si conditiilor, in cadrul contractului pentru furnizarea de servicii prin mijloace electronice incheiat cu utilizatorul (temeiuri legale privind prelucrarea datelor: articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR)

 • permitand utilizatorului sa se conecteze la contul sau de utilizator utilizand contul sau de Facebook, implicand autentificarea utilizatorului pe contul sau inregistrat in magazin prin verificarea datelor sale fata de datele atribuite contului sau de Facebook (in acest caz Facebook, in conformitate cu instrumentele sale de autentificare ale utilizatorului, va furniza Vanzatorului date cuprinzand: prenume, nume, adresa de e-mail si imagine de profil), exclusiv in cazul in care Utilizatorul a selectat aceasta forma de inregistrare, aceasta prelucrare fiind in interesul legitim al Vanzatorului (Articolul 6 (1) (f) din GDPR)

 • permitand utilizatorului sa se conecteze la contul sau de utilizator utilizand contul sau de Google, implicand autentificarea utilizatorului pe contul sau inregistrat in magazin prin verificarea datelor sale fata de datele atribuite contului sau de Google (in acest caz Google, in conformitate cu instrumentele sale de autentificare ale utilizatorului, va furniza Vanzatorului date cuprinzand: prenume, nume, adresa de e-mail si imagine de profil), exclusiv in cazul in care Utilizatorul a selectat aceasta forma de inregistrare, aceasta prelucrare fiind in interesul legitim al Vanzatorului (Articolul 6 (1) (f) din GDPR);

 • examinarea reclamatiilor legate de contractele de vanzare incheiate (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR);

 • examinarea reclamatiilor legate de contractele incheiate pentru furnizarea de servicii prin mijloace electronice - in situatia in care Utilizatorul a incheiat un astfel de contract cu Vanzatorul in conformitate cu regulile specificate aici (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR);

 • acceptarea notificarilor si a intrebarilor adresate Vanzatorului, altele decat reclamatiile si aspectele legate de contractele efectuate (de exemplu, prin datele de contact indicate pe site-ul magazinului), care constituie interesul legitim al Vanzatorului (temeiuri legale privind prelucrarea datelor: articolul 6 alineatul (1) (f ) din GDPR);

 • acceptarea declaratiilor de retragere din contractele de vanzare la distanta in conformitate cu prevederile prezentului document si cu dispozitiile legale in vigoare privind drepturile consumatorilor, care este interesul legitim al vanzatorului (temeiuri legale privind prelucrarea datelor: articolul 6 alineatul (1) (f ) din GDPR);

 • tratarea reclamatiilor, introducerea si apararea impotriva creantelor, exercitarea unor metode extrajudiciare de tratare a reclamatiilor si introducerea reclamatiilor, care este interesul legitim al Vanzatorului (temeiuri legale privind prelucrarea datelor: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR);

 • permiterea platilor electronice, care reprezinta interesul legitim al vanzatorului (temeiuri legale privind prelucrarea datelor: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR);

 • monitorizarea modului in care Utilizatorii folosesc serviciile furnizate in cadrul magazinului in ceea ce priveste respectarea prevederilor prezentului contract si in vederea dezvoltarii functionalitatilor magazinului si imbunatatirea functionarii serviciilor furnizate prin intermediul acestuia, care este interesul legitim al vanzatorului (motive juridice de prelucrare a datelor: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR);

 • pentru marketing direct, inclusiv profilarea, prin selectarea si afisarea bunurilor disponibile in Magazin, luand in considerare activitatea si preferintele anumitor Utilizatori, precum si prin crearea unor grupuri personalizate de destinatari de anunturi luand in considerare preferintele lor, ceea ce reprezinta un interes legitim al Vanzatorului (temeiuri legale pentru prelucrare: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protectia datelor GDPR);

 • efectuarea de analize statistice, care reprezinta interesul legitim al Vanzatorului (temeiuri legale privind prelucrarea datelor: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR);

 • punerea in aplicare a cerintelor legale in domeniul reglementarilor fiscale si contabile, in baza dispozitiilor legale aplicabile (temeiuri legale privind prelucrarea datelor: articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR);

 • stocarea datelor in scopuri de arhivare si pentru a demonstra indeplinirea corecta a obligatiilor legale impuse Vanzatorului, care reprezinta interesul legitim al Vanzatorului (temeiuri legale privind prelucrarea datelor: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR);

 • trimiterea de informatii comerciale prin mijloace electronice, sub forma Newsletter-ului (Buletinului informativ), daca o anumita persoana si-a exprimat consimtamantul separat pentru a primi informatii comerciale prin mijloace electronice;

 • trimiterea de informatii comerciale prin mijloace electronice, sub forma de mesaje PUSH - in cazul in care o anumita persoana si-a dat consimtamantul separat pentru primirea acestui tip de informatii;

 • stocarea datelor sub forma de cookie-uri, colectarea datelor de pe site-ul magazinului si versiunea mobila a magazinului, daca o anumita persoana si-a exprimat consimtamantul separat in conformitate cu termenii politicii privind cookie-urile aplicabile pe site-ul magazinului (vezi Politica cookie disponibila spre consultare in partea de subsol a magazinului online).

 

4. Datele personale ale utilizatorilor pot fi dezvaluite urmatoarelor categorii de destinatari:

 • subcontractanti care ofera Vanzatorului asistenta tehnica in ceea ce priveste functionarea, intretinerea si dezvoltarea magazinului, cum ar fi furnizorii de servicii de gazduire, furnizorii de software de gestionare a magazinelor, furnizorii de servicii de intretinere tehnica a software-ului magazinului, furnizorii de servicii contabile, furnizorii de servicii software de corespondenta comerciala, mesaje PUSH, furnizorii de servicii de intretinere a biroului Serviciului Clienti, agentii de marketing prin care Vanzatorul a incheiat contracte de externalizare de prelucrare a datelor solicitate legal.

 • entitati care sustin Vanzatorul in activitatile sale de marketing si vanzari, cum ar fi agentiile de marketing, entitatile care ruleaza portaluri online, inclusiv portaluri de socializare;

 • entitati care sprijina Vanzatorul in punerea in aplicare a legilor, drepturilor si obligatiilor aplicabile care decurg din aceasta in legatura cu furnizarea de servicii prin intermediul Magazinului, cum ar fi firmele de avocatura si agentiile de colectare a datoriilor prin care Vanzatorul a incheiat contracte de externalizare de prelucrare a datelor solicitate legal;

 • entitati care necesita furnizarea de date pentru a asigura furnizarea corecta a serviciilor prin intermediul magazinului, la cererea unui anumit utilizator - furnizori de servicii de plata electronica (daca este selectata aceasta optiune de plata), furnizori de servicii de credit (cumparare in rate), entitati care livreaza bunuri la adresa specificata (curier).

 

5. Datele personale ale utilizatorilor pot fi transferate de catre Vanzator in afara Spatiului Economic European (SEE) ca parte a utilizarii serviciilor subcontractantilor (din categoriile de destinatari mentionate la punctul 4 de mai sus). In acest caz, Vanzatorul va asigura masurile de protectie a datelor cu caracter personal impuse de lege, si anume (in functie de caz):

 • furnizarea catre un subcontractant situat intr-o tara terta cu privire la care s-a luat o decizie, gasind un nivel adecvat de protectie in conformitate cu cerintele articolului 45 din GDPR;

 • datele sunt furnizate pe baza unui acord de transfer de date cu un subcontractant care a fost bazat pe clauzele contractuale standard adoptate printr-o decizie a Comisiei Europene;

 • datele sunt furnizate in cadrul normelor corporative obligatorii aplicate de subcontractant si mentionate la articolul 47 din GDPR. Pentru mai multe informatii despre masurile de securitate ale Vanzatorului asociate cu transmiterea datelor in afara SEE pot fi obtinute contactand persoana responsabila cu protectia datelor desemnata de Vanzator.

 

6. In afara de cazurile de mai sus, datele personale ale Utilizatorilor pot fi transferate in afara SEE numai in acele cazuri in care un anumit Utilizator comanda dintr-o tara situata in afara SEE si se asteapta ca bunurile comandate sa fie livrate in tara mentionata. In acest caz, Vanzatorul va transfera datele personale ale Utilizatorului in afara SEE numai pentru a indeplini in mod corespunzator comanda plasata si a le livra la adresa specificata in aceasta, in conformitate cu cererea Utilizatorului.

 

7. Datele cu caracter personal obtinute vor fi stocate de Vanzator pe toata perioada de executare a Contractelor de vanzare incheiate, pana la stabilirea corecta a acestora si pe toata perioada de furnizare a serviciului magazinului (catre Utilizatori) pentru perioada contractelor de furnizare a servicii prin mijloace electronice; in plus:

 • pana cand creantele potentiale in temeiul contractelor/acordurilor specificate mai sus vor fi prescrise;

 • pentru timpul solicitat de Vanzator pentru a analiza si rezolva reclamatii specifice (daca au fost aduse de un Utilizator in legatura cu contractele/acordurile incheiate, specificate mai sus);

 • pentru momentul indeplinirii obligatiilor prevazute de legislatie, reglementari fiscale si contabile in special, de exemplu obligatii legate de stocarea documentatiei in conformitate cu cerintele Legii contabilitatii Nr. 82 din 24 Decembrie 1991;

 • pentru perioada necesara Vanzatorului pentru a demonstra in fata organelor administratiei publice, inclusiv a organismelor de supraveghere a protectiei datelor cu caracter personal, indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor legale impuse asupra acestora;

 • in scopuri de arhivare atunci cand priveste istoricul corespondentei si raspunde la intrebarile adresate (care nu au legatura directa cu contractele/ acordurile incheiate) - pentru o perioada care nu trebuie sa depaseasca 3 ani de la obtinerea datelor;

 • in scopuri de marketing direct - pentru perioada acordurilor privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice (Utilizatori) si pentru perioada de executare a contractelor de vanzare, sau pana cand se obiecteaza prelucrarea datelor in acest scop;

 • pana cand consimtamantul pentru prelucrarea datelor este retras sau datele devin perimate (constatate de catre Vanzator) daca datele sunt prelucrate in conformitate cu consimtamantul dat de o anumita persoana.

 

8. Regulamentul general privind protectia datelor va recunoaste o serie drepturi in legatura cu datele dvs. cu caracter personal. Astfel, puteti solicita accesul la datele dvs., corectarea oricaror greseli din fisierele noastre si/sau va puteti opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, va puteti exercita dreptul de a va plange autoritatii de supraveghere competente sau de a va adresa justitiei. Dupa caz, puteti beneficia si de dreptul de a solicita stergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor dvs. si dreptul la portabilitatea datelor.

 

Pentru mai multe informatii despre fiecare din aceste drepturi va rugam sa consultati tabelul de mai jos.

 

In vederea exercitarii drepturilor dumneavoastra ne puteti contacta folosind modalitatile de contact expuse mai sus.

 

Daca doriti sa va exercitati aceste drepturi, va rugam sa retineti urmatoarele aspecte:

 

Identitate. Confidentialitatea tuturor inregistrarilor care contin date cu caracter personal este un subiect foarte serios pentru SC MERGI CU NOI SRL. Din acest motiv, atunci cand transmiteti cererile dvs. cu privire la astfel de inregistrari va rugam sa folositi adresa de e-mail aferenta contului dvs alazet.ro in caz contrar, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs.

 

Onorarii. SC MERGI CU NOI SRL nu va solicita o taxa pentru a va exercita vreun drept in ceea ce priveste datele dvs. cu caracter personal, cu exceptia cazului in care solicitarea dvs. de acces la informatii este nefondata, respectiv repetitiva sau excesiva, caz in care vom percepe o suma rezonabila in asemenea circumstante. Inainte de a va solutiona cererea va vom informa despre orice onorarii aplicate.

 

Durata de raspuns. SC MERGI CU NOI SRL isi propune sa raspunda la orice solicitari valide in termen de maximum o luna, cu exceptia cazului in care acest lucru este deosebit de complicat sau daca ati facut mai multe solicitari, caz in care urmeaza sa raspundem in termen de maximum doua luni. Va vom anunta daca vom avea nevoie de mai mult de o luna. S-ar putea sa va intrebam daca puteti sa ne spuneti exact ce doriti sa primiti sau ce anume va ingrijoreaza. Acest lucru ne va ajuta sa actionam mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.

 

SC MERGI CU NOI SRL ofera fiecarui utilizator dreptul de a-si exercita toate drepturile in temeiul GDPR, drepturi care sunt prezentate pe larg in cele ce urmeaza:

 

A) ACCESUL

Puteti sa ne cereti:

 • sa confirmam daca va prelucram datele cu caracter personal;

 • sa va punem la dispozitie o copie a acestor date;

 • sa va oferim alte informatii despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui le divulgam, daca le transferam in strainatate si cum le protejam, cat timp le pastram, ce drepturi aveti, cum puteti face o plangere, de unde am obtinut datele dvs., in masura in care informatiile nu v-au fost deja furnizate prin aceasta informare.

 

B) RECTIFICAREA

Ne puteti cere sa rectificam sau sa completam datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil sa incercam sa verificam exactitatea datelor inainte de rectificarea acestora.

 

C) STERGEREA DATELOR

Ne puteti cere sa va stergem datele cu caracter personal, dar numai in cazul in care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;

 • v-ati retras consimtamantul (in cazul in care prelucrarea datelor se baza pe consimtamant);

 • dati curs unui drept legal de a va opune;

 • acestea au fost prelucrate ilegal;

 • ne revine o obligatie legala in acest sens.

Nu avem obligatia de a ne conforma solicitarii dvs. de stergere a datelor dvs. cu caracter personal in cazul in care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara:

 • pentru respectarea unei obligatii legale; sau

 • pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Exista anumite alte circumstante in care nu suntem obligati sa respectam solicitarea dvs. de stergere a datelor, desi acestea doua sunt cele mai probabile circumstante in care v-am putea refuza aceasta solicitare.

Sa aveti in vedere ca inaintea exercitarii acestui drept, sa va descarcati din contul alazet.ro si sa va salvati toate documentele aferente comenzilor efectuate de la alazet.ro, indiferent daca facturarea s-a efectuat catre dvs sau catre o alta persoana fizica sau juridica (cum ar fi: facturile, certificatele de garantie). In cazul in care nu efectuati acest demers inainte de a va exercita dreptul de stergere, veti pierde toate aceste documente iar alazet.ro va fi in imposibilitate de a vi le pune la dispozitie, dupa caz, deoarece procesul de stergere a datelor, respectiv a contului alazet.ro, cu toate datele si documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

 

D) RESTRICTIONAREA PRELUCRARII DATELOR

Ne puteti cere sa restrictionam prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai in cazul in care:

 • acuratetea lor este contestata (a se vedea sectiunea de rectificare), pentru a ne permite sa verificam acuratetea acestora;

 • prelucrarea este ilegala, dar nu doriti ca datele sa fie sterse;

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveti nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apara un drept in instanta;

 • v-ati exercitat dreptul de a va opune, iar verificarea daca drepturile noastre prevaleaza este in desfasurare.

 

Putem continua sa folosim datele dvs. cu caracter personal in urma unei solicitari de restrictionare, in cazul in care:

 • avem consimtamantul dvs.;

 • pentru a constata, exercita sau asigura apararea unui drept in instanta;

 • pentru a proteja drepturile SC MERGI CU NOI SRL sau ale altei persoane fizice sau juridice.

 

E) PORTABILITATEA DATELOR

Ne puteti cere sa va furnizam datele cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, sau puteti solicita ca acesta sa fie „portat” direct catre un alt operator de date, dar in fiecare caz numai daca:

 • prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs. sau pe incheierea sau executarea unui contract cu dvs;

 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

 

F) OPOZITIA

Va puteti opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal in temeiul interesului nostru legitim, in cazul in care considerati ca drepturile si libertatile dvs. fundamentale prevaleaza fata de acest interes.

 

De asemenea, va puteti opune oricand prelucrarii datelor dvs. in scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fara a invoca vreun motiv, caz in care vom inceta in cel mai scurt timp posibil aceasta prelucrare.

 

G) LUAREA DE DECIZII AUTOMATE

Puteti cere sa nu faceti obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, dar numai atunci cand decizia respectiva:

 • produce efecte juridice cu privire la dvs.;

 • va afecteaza in alt mod similar si intr-o masura semnificativa.

 

Acest drept nu se aplica in cazul in care decizia la care s-a ajuns in urma luarii automate a deciziilor:

 • ne este necesara pentru a incheia sau a derula un contract cu dvs.;

 • este autorizata prin lege si exista garantii adecvate pentru drepturile si libertatile dvs.;

 • se bazeaza pe consimtamantul dvs. explicit.

H) PLANGERI

Aveti dreptul sa depuneti o plangere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. In Romania, datele de contact ale autoritatii de supraveghere pentru protectia datelor sunt urmatoarele:

 

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

Fara a va afecta dreptul dvs de a contacta in orice moment autoritatea de supraveghere, va rugam sa ne contactati in prealabil, si va promitem ca vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problema pe cale amiabila.

 

Furnizarea de date cu caracter personal este absolut necesara in urmatoarele situatii:

 • Utilizatorii care doresc sa creeze un cont de utilizator in cadrul magazinului www.alazet.ro - pentru a se inregistra si a crea un cont de utilizator, trebuie sa furnizeze date in domeniul specificat in formularul de inregistrare, adica prenume, nume, adresa de resedinta, adresa de e-mail. Nerespectarea acestui lucru va impiedica crearea contului de utilizator (si, in consecinta, incheierea unui acord privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice), dar Clientul va putea in continuare sa faca comenzi prin magazin, optand pentru comanda fara inregistrarea unui cont de utilizator.

 • Utilizatorilor care efectueaza comenzi prin magazinul www.alazet.ro - pentru a plasa si permite SC MERGI CU NOI SRL sa onoreze comanda (si, prin urmare, sa incheie un contract de vanzare), li se va cere sa furnizeze urmatoarele date: prenume, nume, adresa de resedinta (sau o alta adresa de livrare), adresa de e-mail, numarul de telefon. Nerespectarea acestui lucru va duce la incapacitatea de a accepta comanda (si, in consecinta, de a incheia un contract de vanzare);

 • Utilizatorii care depun o solicitare de retragere dintr-un contract de vanzare - pentru a depune o declaratie de retragere dintr-un contract de vanzare la distanta, trebuie sa furnizeze urmatoarele date: prenume, nume, adresa de e-mail, adresa de resedinta (strada, numarul casei/ apartamentului, codul postal, orasul), numarul de telefon, numarul comenzii, numarul contului bancar. Nerespectarea acestui lucru impiedica depunerea efectiva a declaratiei de retragere din contractul de vanzare, iar nefurnizarea numarului contului bancar poate impiedica rambursarea.

 • Utilizatorii care depun reclamatii cu privire la contractul de vanzare incheiat - pentru a face acest lucru si pentru a permite SC MERGI CU NOI SRL sa il examineze, vor trebui sa furnizeze urmatoarele date: prenume, nume, adresa de e-mail, numar de cont bancar, adresa (strada, numarul casei/apartamentului, codul postal, orasul), numarul de telefon, forma de despagubire, numarul comenzii si informatiile aspectele reclamate la bunurile comandate precum si motivul. Nerespectarea acestui lucru va impiedica SC MERGI CU NOI SRL sa examineze reclamatia.

 • Utilizatorii care depun reclamatii cu privire la acordul privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice, incheiat cu Vanzatorul in conformitate cu regulile specificate aici - pentru a face acest lucru si pentru a permite Vanzatorului sa il examineze, vor trebui sa furnizeze adresa de e-mail furnizata de Utilizator in timpul inregistrarii contului de utilizator al magazinului sau in timpul inregistrarii abonamentului la Newsletter (daca reclamatia este legata de serviciul mentionat). Nerespectarea acestui lucru poate impiedica Vanzatorul sa examineze reclamatia.

In alte cazuri, furnizarea de date va fi voluntara.

 

Va reamintim ca puteti contacta in orice moment Responsabilul cu protectia datelor desemnat de SC MERGI CU NOI SRL prin transmiterea solicitarii dvs. prin una din urmatoarele metode:

 • pe e-mail la adresa protectia.datelor@alazet.ro

 • prin posta sau curier folosind urmatoarele date de contact: SC MERGI CU NOI SRL, Str. Alecu Russo, Nr. 40, Oras Bacau, Judet Bacau, Cod postal 600134 (mentionand „In atentia Responsabilului cu Protectia Datelor).

 

DATA ACTUALIZARII POLITICII – 30 IUNIE 2023

Produs adaugat in lista de favorite
Produs adaugat la comparator.